Blog Image

altings a

Altings A

tekster om dette og hint.

Interview i Den2radio

Punktum Posted on Sun, May 10, 2009 14:34:50

… I essayet “Punktum” fortæller Tomas Thøfner om sin schizofrene brors død, om det svære i at erkende, at han er endegyldigt borte, at der er sat punktum. Nanna Mogensen finder ham med en papkasse fuld af broderens ejendele, de sidste spor efter ham, der nu får en stor symbolsk betydning og som det er svært at rydde op i.
Bogen “Punktum” er udkommet på Borgens Forlag.

http://www.den2radio.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=153:udsendelse-d-10-16-maj-2009&catid=34:udsendelser&Itemid=68

http://feed.podcastmachine.com/podcasts/70/episodes/3857Motivering af det treårige arbejdslegat

Noter Posted on Thu, May 07, 2009 09:11:44

Tomas Thøfner (f. 1969)Tomas Thøfner debuterede
med digtsamlingen Klartonen synger i 1995 og har siden udgivet fem
digtsamlinger, seneste den meget roste hybrid-bog Punktum, der er en
poetisk og filosoferende refleksion over en broders tidlige død. Tomas
Thøfners forfatterskab er et lykkeligt møde mellem intellekt og
fantasi. Digtsamlingerne viser, at han formår at sammensmelte tankegods
der trækker på indsigter fra både sprogvidenskaben og semiotik med et
musikalsk og smidigt sprog. Resultatet bliver digte, der hele tiden
bevæger sig på grænsen mellem filosofi, musik og poesi.
Tomas
Thøfner har markeret sig som en ener i dansk lyrik ved konstant at
stille grundlæggende spørgsmål til hvad et digt kan rumme, og hvad
sprog kan gøre. Dette blev sat på spidsen i bogen Altings A, der vakte
opmærksomhed, idet teksterne er genereret ud fra et sindrigt
computersystem og således ikke ’skrevet’ af nogen. Hvad er et digt?,
synes at være grundspørgsmålet i forfatterskabet. Som medstifter af
Øverste Kirurgiske og i samarbejder med andre kunstnere, har han udvist
stor nysgerrighed overfor, hvordan digtning kan se ud; Thøfner er en af
grundforskerne i dansk poesi. I ansøgningen løftes sløret for et større
værk, der beskæftiger sig med forholdet mellem Mening og Tilfældet, og
Litteraturudvalget glæder sig over at kunne give Tomas Thøfner
arbejdsro i tre år til at forsætte undersøgelserne.
Statens Kunstfonds Litteraturudvalg

Mere info om tildelingerne i 2009 her.« Previous